MAŁY KATECHIZM Siedem sakramentów świętych
Sobota, 19 sierpnia 2017 roku        
1. Chrzest.
2. Bierzmowanie.
3. Najświętszy Sakrament.
4. Pokuta.
5. Namaszczenie chorych.
6. Kapłaństwo.
7. Małżeństwo.
Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm!
- JAN PAWEŁ II