MAŁY KATECHIZM Siedem sakramentów świętych
Niedziela, 4 października 2015 roku        
1. Chrzest.
2. Bierzmowanie.
3. Najświętszy Sakrament.
4. Pokuta.
5. Namaszczenie chorych.
6. Kapłaństwo.
7. Małżeństwo.
Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm!
- JAN PAWEŁ II