MAŁY KATECHIZM Siedem sakramentów świętych
Sobota, 18 kwietnia 2015 roku        
1. Chrzest.
2. Bierzmowanie.
3. Najświętszy Sakrament.
4. Pokuta.
5. Namaszczenie chorych.
6. Kapłaństwo.
7. Małżeństwo.
Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm!
- JAN PAWEŁ II